Certificeringen

ISO 9001

Parthos heeft zich in 1997, als eerste bedrijf in dit segment ooit, gecertificeerd voor de ISO 9001 en behoudt deze certificering sindsdien.

Deze certificering garandeert dat wij producten en diensten aanbieden die voldoen aan de verwachtingen van de klant via wettelijke en regulerende vereisten.

ISO 14001

Parthos is ISO 14001 gecertificeerd. Deze accreditatie helpt ons om onze verantwoordelijkheden inzake het milieu te beheren en de beste praktijkmethoden in al onze operaties te realiseren. 

VCA

Parthos, als VCA gecertificeerd bedrijf, werkt met een VGM beheersysteem dat voldoet aan de ARBO-regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

NBS

Parthos heeft een NBS certificering. Dit betekent dat Parthos gebruikt maakt van een cloud gebaseerd specificatiesysteem waarmee we slimmer kunnen werken en risico’s verminderen. NBS helpt fabrikanten van bouwproducten met groeien door de producten op de hele tijdlijn van het bouwproject te tonen

 

Chas – Health & safety accreditatie

Parthos is geaccrediteerd voor het Gezondheids (CHAS)- en Veiligheidsbeoordelingsprogramma, omdat we voldoen aan belangrijke regelgeving inzake gezondheid en veiligheid.

Parthos B.V. heeft aangetoond dat het voldoet aan de CHAS-norm in overeenstemming met SSIP Core Criteria en de Britse H & S-wetgeving en heeft accreditatie gekregen volgens de vereisten van de CDM-voorschriften 2015.

Construction online

Parthos is aangesloten bij Construction online en heeft voldaan aan de pre-kwalificatie-eisen die van toepassing zijn op overheidsopdrachten en particuliere ondernemingen.

 

RIBA

Parthos is ook RIBA gecertificeerd. Dit houdt in dat we bezig zijn met de volgende 10 onderwerpen:

  • Architectuur voor sociale doeleinden
  • Gezondheid, veiligheid en welzijn
  • Bedrijven, klanten en diensten
  • Wettelijke, regelgevende en statutaire naleving
  • Inkoop en contracten
  • Duurzame architectuur
  • Inclusieve omgevingen
  • Plaatsen, planning en gemeenschappen
  • Behoud van gebouwen en erfgoed
  • Ontwerp, constructie en techniek

 

ontworpen voor groen

De mobiele ruimteoplossingen van Parthos bieden u optimale flexibiliteit in het gebruik van vierkante meters, wat zowel ruimte als energie bespaart. Parthos draagt bij aan het milieu en een verbetering van de kwaliteit van het leven omdat zijn mobiele ruimteoplossingen ontworpen zijn voor groen met een productlevenscyclus van meer dan 25 jaar, waarna het volledig herbruikbaar is!

Dutch Green Building Council Klimaatverandering, de uitputting van natuurlijke hulpbronnen, stijgende energiekosten en een gebrek aan ruimte drijven de vraag naar ecologisch en economisch levensvatbare gebouwen op. Dat is waarom de mobiele ruimteoplossingen van Parthos staan voor duurzaamheid in de gehele leveringsketen. Wij streven ernaar zoveel mogelijk lokale materialen te gebruiken op basis van 100% recycleerbaarheid en niet-giftigheid. Parthos heeft een volledig geïntegreerd zuinig en energiebesparend productieproces ontwikkeld en maakt gebruik van strategieën voor efficiënt materiaalgebruik, zoals dimensionale planning om de hoeveelheid benodigde bouwmaterialen te verminderen en de bouwkosten te verlagen. Afvalscheiding en categorisatie zijn geïntegreerd in onze dagelijkse activiteiten. Door het winnen van brandstof uit afval genereert Parthos zelfs voor een deel zijn eigen energie!

Wij zien het als onze ecologische verantwoordelijkheid om deel te nemen aan dit voortgaande proces van duurzaamheid. Als lid van de Nederlandse Green Building Council dragen we actief bij aan de doelstellingen van de wereldwijde Green Building Council.

Vraag naar de Breeam internationale gebouwen certificeringsmethode. Parthos voldoet aan de HEA 9 vluchtige organische verbindingen. ( Het bevorderen van een gezonde en goede kwaliteit van de binnen lucht doordat de gebruikte bouw- en afwerkingsmaterialen een lage emissie van schadelijke vluchtige organische verbindingen en andere schadelijke stoffen veroorzaken.)

Ook op het gebied van groen bouwen heeft Parthos bewezen uw partner te zijn!

 

fsc

Parthos B.V. is gecertificeerd voor het internationale, onafhankelijke FSC ® -C124545 -keurmerk wat verzekert dat grondstoffen voor hout- en papierproducten afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen.

Zowel mobiele wanden alsook interieurbouw/winkelinrichting.
Dit houdt in dat Parthos B.V. en Parthos Deutschland GmbH gerechtigd zijn om zowel de mobiele wanden alsmede de producten voor interieurbouw/winkelinrichting met een FSC ® -claim te mogen verkopen.

Milieumanagement
Het benodigde hout voor de fabricage van de mobiele wanden en interieurbouw/winkel inrichting van Parthos wordt al jaren op een milieuvriendelijke en verantwoorde wijze geproduceerd. Door het gebruik van FSC ® – hout draagt Parthos bij aan het behoud van bossen en een wereldwijde gezonde leefomgeving voor mens en dier.

 

epd

Parthos is EPD gecertificeerd voor het product Palace 110S. Dit milieulabel is gebaseerd op de Levenscyclusanalyse (LCA) en resulteert in certificeringen volgens DIN en ISO 14025. De EPD heeft betrekking op alle relevante milieuaspecten van een product. Van de oorsprong van grondstoffen en materialen tot en met gegevens over productie- , verwerking, tests en documentatie.

Als toonaangevende partij op het gebied van milieubewust ontwerpen is certificering vanzelfsprekend: certificering is onlosmakelijk verbonden met onze duurzame doelstellingen.

De Environmental Product Declaration (EPD) certificering is een milieukeurmerk op Europees niveau. Dit keurmerk is gestandaardiseerd en geeft aan in hoeverre het productieproces van een product invloed heeft op het milieu. De beoordeling van het resultaat gebeurt, door een derde onafhankelijke partij, op basis van de Levenscyclusanalyse (LCA), conform de internationale norm EN ISO 14025 en de EN 15804.

Het EPD-document is essentieel voor partijen wiens projecten gericht zijn op het verkrijgen van een certificering voor duurzaam bouwen; zoals LEED, BREEAM, HQE of DGNB.