Duurzaamheid

duurzame service

Kwaliteit en efficiency ziet u ook terug in de service die wij bieden.

Onze zorg houdt niet op na de levering van een goed eindproduct. Ook nadat een project tot een goed einde is gebracht kunt u altijd op ons rekenen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een bepaalde ruimte indeling na verloop van tijd niet meer voldoet. In dat geval dient de ruimte opnieuw te worden geoptimaliseerd. In de regel kunnen wij ruimtes her optimaliseren door bestaande elementen gedeeltelijk te vernieuwen of te demonteren en te recyclen. In het kader van duurzaamheid maar ook in het belang van uw eigen portemonnee, is dit een prettige gedachte. Daarnaast kunt u door middel van preventief onderhoud de levensduur van een product verlengen.

Kortom, een duurzame ruimteoplossing betekent ook een duurzame service!

OnTWORPEN VOOR GROEN

De mobiele ruimteoplossingen van Parthos bieden u optimale flexibiliteit in het gebruik van vierkante meters, wat zowel ruimte als energie bespaart. Parthos draagt bij aan het milieu en een verbetering van de kwaliteit van het leven omdat zijn mobiele ruimteoplossingen ontworpen zijn voor groen met een productlevenscyclus van meer dan 25 jaar, waarna het volledig herbruikbaar is!

Dutch Green Building Council Klimaatverandering, de uitputting van natuurlijke hulpbronnen, stijgende energiekosten en een gebrek aan ruimte drijven de vraag naar ecologisch en economisch levensvatbare gebouwen op. Dat is waarom de mobiele ruimteoplossingen van Parthos staan voor duurzaamheid in de gehele leveringsketen. Wij streven ernaar zoveel mogelijk lokale materialen te gebruiken op basis van 100% recycleerbaarheid en niet-giftigheid. Parthos heeft een volledig geïntegreerd zuinig en energiebesparend productieproces ontwikkeld en maakt gebruik van strategieën voor efficiënt materiaalgebruik, zoals dimensionale planning om de hoeveelheid benodigde bouwmaterialen te verminderen en de bouwkosten te verlagen. Afvalscheiding en categorisatie zijn geïntegreerd in onze dagelijkse activiteiten. Door het winnen van brandstof uit afval genereert Parthos zelfs voor een deel zijn eigen energie!

Wij zien het als onze ecologische verantwoordelijkheid om deel te nemen aan dit voortgaande proces van duurzaamheid. Als lid van de Nederlandse Green Building Council dragen we actief bij aan de doelstellingen van de wereldwijde Green Building Council.

Vraag naar de Breeam internationale gebouwen certificeringsmethode. Parthos voldoet aan de HEA 9 vluchtige organische verbindingen. ( Het bevorderen van een gezonde en goede kwaliteit van de binnen lucht doordat de gebruikte bouw- en afwerkingsmaterialen een lage emissie van schadelijke vluchtige organische verbindingen en andere schadelijke stoffen veroorzaken.)

Ook op het gebied van groen bouwen heeft Parthos bewezen uw partner te zijn!

FSC

Parthos B.V. is gecertificeerd voor het internationale, onafhankelijke FSC ® -C124545 -keurmerk wat verzekert dat grondstoffen voor hout- en papierproducten afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen.

Zowel mobiele wanden alsook interieurbouw/winkelinrichting.
Dit houdt in dat Parthos B.V. en Parthos Deutschland GmbH gerechtigd zijn om zowel de mobiele wanden alsmede de producten voor interieurbouw/winkelinrichting met een FSC ® -claim te mogen verkopen.

Milieumanagement
Het benodigde hout voor de fabricage van de mobiele wanden en interieurbouw/winkel inrichting van Parthos wordt al jaren op een milieuvriendelijke en verantwoorde wijze geproduceerd. Door het gebruik van FSC ® – hout draagt Parthos bij aan het behoud van bossen en een wereldwijde gezonde leefomgeving voor mens en dier.

 

EPD

Parthos is EPD gecertificeerd voor het product Palace 110S. Dit milieulabel is gebaseerd op de Levenscyclusanalyse (LCA) en resulteert in certificeringen volgens DIN en ISO 14025. De EPD heeft betrekking op alle relevante milieuaspecten van een product. Van de oorsprong van grondstoffen en materialen tot en met gegevens over productie- , verwerking, tests en documentatie.

Als toonaangevende partij op het gebied van milieubewust ontwerpen is certificering vanzelfsprekend: certificering is onlosmakelijk verbonden met onze duurzame doelstellingen.

De Environmental Product Declaration (EPD) certificering is een milieukeurmerk op Europees niveau. Dit keurmerk is gestandaardiseerd en geeft aan in hoeverre het productieproces van een product invloed heeft op het milieu. De beoordeling van het resultaat gebeurt, door een derde onafhankelijke partij, op basis van de Levenscyclusanalyse (LCA), conform de internationale norm EN ISO 14025 en de EN 15804.

Het EPD-document is essentieel voor partijen wiens projecten gericht zijn op het verkrijgen van een certificering voor duurzaam bouwen; zoals LEED, BREEAM, HQE of DGNB.